Voor het schooljaar 2019/2020 verloopt de inschrijving van nieuwe kleuters en leerlingen volgens een aanmeldingsprocedure.

AANMELDEN: HOE GAAT DAT?

1. Bezoek en/of informeer u (infoavond de StapSteen - instappers geboortejaar 2017- op woensdag 27 februari om 19.30 u) en kies één of twee scholen (de StapSteen en/of de Parel)

2. Ga tussen 1 maart 2019 (9u00) en 31 maart 2019 (23:59) naar de website https://vbo-zutendaal.aanmelden.in/

Registreer er je kindje en geef aan welke school je het liefst wil voor je kind. En als daar geen plaats meer zou zijn: wat is dan je tweede keuze? Kies verschillende scholen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze.
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. Hou die bevestiging ook goed bij, dit is het bewijs dat je geldig hebt aangemeld. Kreeg je dit niet? Neem dan zeker contact op! Het exacte moment van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste dag doet.

3. Wat gebeurt er na de aanmelding?

Ten laatste op 22 april 2019 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Dat moet gebeuren tussen 29 april 2019 en 20 mei 2019. Daarna kun je geen beroep meer doen op deze voorrang.

Hoe verloopt de rangschikking?

Als er genoeg plaatsen zijn op de school, dan kunnen alle kinderen er inschrijven. Als er meer kinderen aangemeld zijn dan dat er plaats is, dan gebeurt er een rangschikking:
- Kinderen met een broer of zus op de school of met een ouder die er werkt, hebben voorrang.
- Elke school houdt rekening met de sociale mix op school en de gemeente Zutendaal. Daarom is er in elke school plaats voor minstens 20% kinderen van wie het gezin een schooltoelage heeft, of waarvan de mama geen diploma secundair onderwijs heeft (of een diploma dat niet erkend is door de Vlaamse overheid).
- Daarnaast telt ook de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school mee voor de rangschikking. Wie dichter woont, heeft meer kans om toegang te krijgen tot de school.

Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 5 juni 2019. Het risico bestaat dat je dan geen plaats meer hebt in een school in de buurt of in een school die je graag wilt. Meld dus zeker aan!

Let op! Ook kinderen die op het einde van 2017 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2020.

Blijft je kindje op de school waar het nu zit, dan moet je niets doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon ingeschreven op school!

Heb je meer info of hulp nodig bij het aanmelden? De scholen, het OCMW en Huis van het Kind Zutendaal helpen jou om aan te melden.

Demo : https://www.youtube.com/watch?v=Ff4SXwAYKcY&feature=youtu.be