CAPACITEITSBEPALING
De omzendbrief inzake inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs verplicht elke school haar maximumcapaciteit te bepalen.

Dit kan vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Eens onze capaciteit bereikt, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

 

Vestigingsplaats Jachthoornplein 4

 • Geboortejaar 2017: max. 24 kleuters
 • Geboortejaar 2016: max. 33 kleuters (inc. 2 plaatsen voor 2 instappers september van geboortejaar 2016)
 • Geboortejaar 2015: max. 32 kleuters
 • Geboortejaar 2014: max. 28 kleuters
 •  
 • 1e leerjaar: max. 30 leerlingen
 • 2e leerjaar: max. 29 leerlingen
 • 3e leerjaar: max. 30 leerlingen
 • 4e leerjaar: max. 25 leerlingen
 • 5e leerjaar: max. 24 leerlingen --> 22(+2 vrije plaatsen = 24)
 • 6e leerjaar: max. 24 leerlingen --> 16(+8 vrije plaatsen = 24)

Voor alle duidelijkheid : dit zijn niet de effectieve aantallen  van de klasgroepen voor het schooljaar 2019-2020