CAPACITEITSBEPALING
De omzendbrief inzake inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs verplicht elke school haar maximumcapaciteit te bepalen.

Dit kan vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Eens onze capaciteit bereikt, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

 

Vestigingsplaats Jachthoornplein 4

 • Beertjesklas: max. 25 kleuters
 • Zonnetjesklas: max. 25 kleuters
 • Vlinderklas: max. 28 kleuters
 • Regenboogklas: max. 25 kleuters
 • Visjesklas: max. 25 kleuters
 • 1ste leerjaar: max. 40 leerlingen
 • 2de leerjaar: max. 40 leerlingen
 • 3de leerjaar: max. 30 leerlingen
 • 4de leerjaar: max. 30 leerlingen
 • 5de leerjaar: max. 30 leerlingen
 • 6de leerjaar: max. 30 leerlingen

Voor alle duidelijkheid : dit zijn niet de effectieve aantallen  van de klasgroepen voor het schooljaar 2018-2019