CAPACITEITSBEPALING

De omzendbrief inzake inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs verplicht elke school haar maximumcapaciteit te bepalen.
 
Dit kan vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Eens onze capaciteit bereikt, wordt elke bijkomende leerling geweigerd maar kan wel op de wachtlijst geplaatst worden. Meer informatie hierover vindt u bij 'Aanmelden en inschrijven' op deze website.
 
Schooljaar 2019/2020

Vestigingsplaats Jachthoornplein 4

 • Geboortejaar 2017: 24 vrije plaatsen
 • Geboortejaar 2016: volzet
 • Geboortejaar 2015: volzet
 • Geboortejaar 2014: volzet
 •  
 • 1e leerjaar: volzet
 • 2e leerjaar: volzet
 • 3e leerjaar: volzet
 • 4e leerjaar: volzet
 • 5e leerjaar: 2 vrije plaatsen
 • 6e leerjaar: 8 vrije plaatsen